Kwaliteitscontrole gemeente Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven heeft KIESKropman kwaliteitscontroles uitgevoerd voor de bestekswerken en integrale onderhoudsbestekken. De gemeente Eindhoven heeft hiervoor een eigen kwaliteitssysteem genaamd BORG.

De aannemers voor de gemeente Eindhoven worden gecontroleerd op de technische kwaliteit van de geleverde werken conform de aangenomen bestekken.

Een van de projecten is 'opwaarderen Beatrixkanaal'. Binnen dit project verzorgt KIESKropman de kwaliteitscontrole van onder andere aanbrengen damwanden en grondankers, baggerwerk en onderzoek NGE (Niet Gesprongen Explosieven). Dit project wordt volledig vanaf het water uitgevoerd in een regiem van veiligheidsklasse 3T/1F.

foto niet gevondenfoto niet gevondenfoto niet gevondenfoto niet gevonden

Een slimme opdrachtgever kiest: KIES, Kropman IBOR En Services