Grondwatersaneringen

KIESKropman heeft naast de bodemsaneringen ook de bijbehorende grondwatersaneringen begeleid. Grondwatersaneringen zijn op diverse manieren uit te voeren. KIESKropman heeft ook zorg gedragen voor de bouw, installatie, en het beheer van grondwatersaneringen en de grondwateronttrekking. Dit vaak met een piketdienst in geval van calamiteiten of storingen. Deze projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met Oranjewoud en Grontmij Nederland BV.

foto niet gevondenfoto niet gevonden

Een slimme opdrachtgever kiest: KIES, Kropman IBOR En Services