Gemeente Geldrop-Mierlo

In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft KIESKropman toezicht gehouden bij een aantal projecten. Onder andere reconstructie Santheuvel West, aanleg busbaan Laan der vier Heemskinderen, toplaagrenovatie Dommeldalseweg en rioolvervanging Pluvierstraat . Santheuvel West is een vervolgproject van reconstructie Santheuvel Oost. Bij de reconstructies is de bedoeling dat de snelheid verminderd wordt op deze weg. Het is een hoofdontsluitingsweg waar over het algemeen te hard gereden wordt. Er wordt een rotonde aangelegd en alle kruisingen worden gelijkwaardig. De vrij liggende fietspaden worden verder van de bomen afgelegd en voorzien van wortel beschermende kratten. De busbaan op de Laan der Vier Heemskinderen is een combideklaag constructie. Door de aanleg van de busbaan is de doorstroming van het openbaar vervoer gewaarborgd. Zeker deze weg is een hoofdweg in Geldrop Dommelsdalseweg is een toplaagrenovatie.

foto niet gevondenfoto niet gevonden

Een slimme opdrachtgever kiest: KIES, Kropman IBOR En Services