Sanering Ur, Stein

In opdracht van Zuiveringschap Limburg en Waterschap Roer en Overmaas is in 2003/2004 de Ur te Stein gesaneerd. Hierbij is ruim 20.000 ton zwaar verontreinigd slib ontgraven en afgevoerd. De watergang is naderhand weer opnieuw geprofileerd. KIESKropman is als milieukundige begeleider en toezichthouder betrokken geweest bij het project. Dit project is in samenwerking met Grontmij Nederland BV uitgevoerd.

foto niet gevondenfoto niet gevondenfoto niet gevondenfoto niet gevonden

Een slimme opdrachtgever kiest: KIES, Kropman IBOR En Services