Projecten

Gemeente Geldrop-Mierlo

Rotonde Heesakkerweg Gemeente Asten

Fietspad Meyelseweg Asten

Herinrichting Middelsgraaf

IP Catsop te Stein

Werkzaamheden Deskundig Leidinggevende Projecten bij DSM/Chemelot

Vloeistofdichte verhardingen

Tankstations

Grondwatersaneringen

Sanering Ur, Stein

Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen

Aanleg en onderhoud kunststof sportvelden

Aanleg en onderhoud natuur sportvelden

Natuurprojecten

Aanbrengen hoogwaterbescherming Maas in stedelijk gebied

Bouw en woonrijp maken uitbreidingsplan Parc Velt

Retentiebekkens Oude Graaf

Kwaliteitscontrole gemeente Eindhoven

Een slimme opdrachtgever kiest: KIES, Kropman IBOR En Services